O Firmie

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Powiernik”
Anna Płaczkiewicz – Ściesińska
zostało założone 15 stycznia 2015 r.

Firma specjalizuje się w realizacji inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej.

Kadrę Spółki stanowią: inżynierowie, ekonomiści oraz specjaliści przygotowania i realizacji inwestycji.Właściciel:
Anna Płaczkiewicz – Ściesińska
Absolwentka Politechniki Koszalińskiej. Ekonomista i pedagog.
Od momentu wejścia w struktury Unii Europejskiej związana z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów szkoleniowych i inwestycyjnych. Akredytowany Konsultant Funduszy Europejskich.