Oferta

Skuteczne zarządzanie inwestycjami realizowanymi w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne w formule:
- Kierownik Projektu,
- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO),
- Dyrektor Inwestycji.
- Menadżer Projektu,
- Inżynier Kontraktu.